1%

Dodano dnia: 12.01.2017 14:20:36Serdecznie zapraszamy do przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem  z Lęborka 

PIT darmowy program

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - pit przez internet
Zabawa choinkowa

Dodano dnia: 06.01.2017 17:43:28


Zabawa choinkowa Stowarzyszenia Jesteśmy Razem odbędzie się w piątek 20 stycznia 2017 roku o godzinie 15:00 w Szkole Podstawowej nr 5 w Lęborku.Uwaga aby otrzymać paczkę choinkową należy mieć zapłaconą składkę członkowską za 2016 rok
Składki członkowskie i paczki dodatkowe

Dodano dnia: 06.01.2017 17:42:19


Uwaga prosimy o wpłacanie rocznych składek członkowskich za rok 2017 na numer konta Stowarzyszenia:Nr konta: 93 1020 4649 0000 7602 0051 2574 Bank: PKO BP S.A. adres:Stowarzyszenie pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem ul. Krzywoustego 1 pokój 103, 84-300 Lębork tytułem składki członkowskie podać rok za który jest płacona składka oraz imię i nazwisko osoby za którą jest płacona składka, której wysokość nie uległa zmianie i wynosi 40 złotych .Na ten sam numer konta można również wpłacać należność za paczki dodatkowe w tytule podać kto wpłaca za kogo i ilość paczek-40 złotych za 1 paczkę .Składkę za 2017 rok można zapłacić przez cały rok (wyjątek stanowią te osoby które chcą mieć podbitą legitymację członkowską na zabawie choinowej - do 16.01.2017 r) Natomiast pieniądze na paczki dodatkowe należy przelać do 13.01.2017 roku.
Serdecznie dziękujemy za 1%

Dodano dnia: 21.10.2016 10:23:54


Zarząd Stowarzyszenia Jesteśmy Razem wraz z członkami składa serdeczne podziękowania wszystkim swoim darczyńcom za przekazanie 1% na rzecz naszej organizacji :) Środki te zostaną wydane jak co roku na funkcjonowanie Dziecięcego Centrum Rehabilitacji (darmowa rehabilitacja przez cały rok) i na sfinansowanie pobytu dzieci z niepełnosprawnością na turnusach rehabilitacyjnych. W tym roku dzięki Państwa hojności byliśmy na turnusie rehabilitacyjnym w Zakopanem :) Z całego serca dziękujemy :)


Projekt partnerski pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

Dodano dnia: 23.03.2016 15:16:21


Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził do dofinansowania pierwsze projekty konkursowe DEFS z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt partnerstwa pod wodzą Powiatu Lęborskiego na 4. miejscu w województwie!


Projekt partnerski pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego (nr RPPM.06.01.02-22-0027/15) został oceniony pozytywnie i otrzymał 119 punktów, co dało mu czwartą pozycję na liście rankingowej.

Projekt jest jednym z przedsięwzięć negocjowanych od 2013 r. przez Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka (tzw. MOF Lębork) z Samorządem Województwa Pomorskiego, co zaowocowało wpisaniem przedsięwzięcia do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (tzw. ZPT).

Wartość projektu wynosi: 2.276.240,56 zł, natomiast wartość dofinansowania – 1.934.804,48 zł. Wkład własny zostanie pokryty ze środków gmin, powiatu i stowarzyszenia.

Planowany okres realizacji: kwiecień 2016 – październik 2018 r.


Projekt realizowany będzie przez Partnerstwo:

  1. Powiat Lęborski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)

  2. Miasto Lębork (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku)

  3. Miasto Łeba (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie)

  4. Gmina Cewice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach)

  5. Gmina Nowa Wieś Lęborska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej)

  6. Gmina Wicko (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku)

  7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem w Lęborku (Warsztaty Terapii Zajęciowej).


Projekt skierowany jest do 152 mieszkańców powiatu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w szczególności 75 osób z niepełnosprawnościami, wymagających integracji społecznej oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych w celu doprowadzenia do zatrudnienia.

W ramach projektu instytucje pomocy społecznej (PCPR, OPS/MOPS/GOPS) prowadzić będą aktywizację społeczną swoich mieszkańców, którzy następnie będą aktywizowani zawodowo przez Starostwo oraz PCE ZSP. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem będzie prowadziło aktywizację swoich podopiecznych.


Aktywizacja społeczna – organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Lęborku i Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Cewicach i Wicku to m.in.:

Liczba miejsc aktywizacji społecznej u danego Partnera:


Aktywizacja zawodowa - organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:


Aktywizacja zawodowa - uczestników projektu organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (PCE-ZSP) dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:
Przekaż 1% na Dziecięce Centrum Rehabilitacji nr KRS:0000013598

Dodano dnia: 03.02.2016 15:09:15


Szanowny Podatniku! 
Przekazując 1% za 2015 rok dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem numer KRS:0000013598 
pomagasz Dziecięcemu Centrum Rehabilitacji
Bardzo dziękujemy za wszelkie wpłaty!!!
Link do bezpłatnego programu ułatwiającego rozliczenie PIT
http://www.e-pity.pl/program-pity-2015-online0000013598Biuletyn Informacji Publicznej