Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Jesteśmy Razem-20 kwietnia 2017

Dodano dnia: 15.03.2017 10:08:15


20 kwietnia 2017 roku (czwartek) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem o godzinie 16:30 przy ul.Krzywoustego 1 na III piętrze w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Jesteśmy Razem w Lęborku. Serdecznie Zapraszamy !


1%

Dodano dnia: 24.01.2017 19:20:01Serdecznie zapraszamy do przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem  z siedzibą w Lęborku

PIT darmowy program

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - pit przez internet
Zapytanie ofertowe nr 4/2017 na przeprowadzenie warsztatu z Decoupage w dniu 8 kwietnia 2017

Dodano dnia: 17.03.2017 17:21:09


W związku z realizacją projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego zwracam się z zapytaniem na wykonanie usługi przeprowadzenia warsztatu z Decoupage  w dniu 8 kwietnia 2017 roku. Szczegóły w załączniku.


Pobierz załącznik
Serdecznie dziękujemy za 1%

Dodano dnia: 15.02.2017 23:08:43


Zarząd Stowarzyszenia Jesteśmy Razem wraz z członkami składa serdeczne podziękowania wszystkim swoim darczyńcom za przekazanie 1% na rzecz naszej organizacji :) Środki te zostaną wydane jak co roku na funkcjonowanie Dziecięcego Centrum Rehabilitacji (darmowa rehabilitacja przez cały rok) i na sfinansowanie pobytu dzieci z niepełnosprawnością na turnusach rehabilitacyjnych. W tym roku dzięki Państwa hojności byliśmy na turnusie rehabilitacyjnym w Zakopanem :) Z całego serca dziękujemy!

Projekt partnerski pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

Dodano dnia: 15.02.2017 23:06:30


Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził do dofinansowania pierwsze projekty konkursowe DEFS z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt partnerstwa pod wodzą Powiatu Lęborskiego na 4. miejscu w województwie!


Projekt partnerski pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego (nr RPPM.06.01.02-22-0027/15) został oceniony pozytywnie i otrzymał 119 punktów, co dało mu czwartą pozycję na liście rankingowej.

Projekt jest jednym z przedsięwzięć negocjowanych od 2013 r. przez Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka (tzw. MOF Lębork) z Samorządem Województwa Pomorskiego, co zaowocowało wpisaniem przedsięwzięcia do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (tzw. ZPT).

Wartość projektu wynosi: 2.276.240,56 zł, natomiast wartość dofinansowania – 1.934.804,48 zł. Wkład własny zostanie pokryty ze środków gmin, powiatu i stowarzyszenia.

Planowany okres realizacji: kwiecień 2016 – październik 2018 r.


Projekt realizowany będzie przez Partnerstwo:

  1. Powiat Lęborski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)

  2. Miasto Lębork (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku)

  3. Miasto Łeba (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie)

  4. Gmina Cewice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach)

  5. Gmina Nowa Wieś Lęborska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej)

  6. Gmina Wicko (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku)

  7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem w Lęborku (Warsztaty Terapii Zajęciowej).


Projekt skierowany jest do 152 mieszkańców powiatu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w szczególności 75 osób z niepełnosprawnościami, wymagających integracji społecznej oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych w celu doprowadzenia do zatrudnienia.

W ramach projektu instytucje pomocy społecznej (PCPR, OPS/MOPS/GOPS) prowadzić będą aktywizację społeczną swoich mieszkańców, którzy następnie będą aktywizowani zawodowo przez Starostwo oraz PCE ZSP. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem będzie prowadziło aktywizację swoich podopiecznych.


Aktywizacja społeczna – organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Lęborku i Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Cewicach i Wicku to m.in.:

Liczba miejsc aktywizacji społecznej u danego Partnera:


Aktywizacja zawodowa - organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:


Aktywizacja zawodowa - uczestników projektu organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (PCE-ZSP) dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:
Przekaż 1% na Dziecięce Centrum Rehabilitacji nr KRS:0000013598

Dodano dnia: 15.02.2017 23:10:37


Szanowny Podatniku! 

Przekazując 1% za 2015 rok dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem numer KRS:0000013598 
pomagasz Dziecięcemu Centrum Rehabilitacji
Bardzo dziękujemy za wszelkie wpłaty!!!

Link do bezpłatnego programu ułatwiającego rozliczenie PIT

http://www.e-pity.pl/program-pity-2015-online0000013598Biuletyn Informacji Publicznej