Wesołych Świąt Wielkanocnych

Dodano dnia: 19.04.2019 15:12:57


Wesołych Świąt Wielkanocnych Członkom Stowarzyszenia Jesteśmy Razem, pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej Przedszkola Integracyjnego Jesteśmy Razem sympatykom i wolontariuszom życzy Zarząd Stowarzyszenia Jesteśmy Razem


legitymacje i składki na 2019 rok

Dodano dnia: 21.12.2018 10:58:21


Uwaga Członkowie Stowarzyszenia Jesteśmy Razem chcący podbić legitymacje członkowskie na 2019 rok proszeni są o wpłatę 40 złotych składki członkowskiej za 2019 rok na konto Stowarzyszenia Jesteśmy Razem: 93 1020 4649 0000 7602 0051 2574 tytułem: składka członkowska i bardzo proszę o podanie informacji za który rok do 17 stycznia 2019 roku. Legitymacje będą na zabawie karnawałowej. W celu wystawienia legitymacji niezbędne jest zdjęcie dziecka.
Zebranie noworoczne członków Stowarzyszenia-17 stycznia 2019 rok

Dodano dnia: 21.12.2018 10:56:04


Noworoczne zebranie członków Stowarzyszenia Jesteśmy Razem odbędzie się 17 stycznia 2019 roku w czwartek o godzinie 17:00 w budynku ZWAR przy ulicy Krzywoustego 1 w Lęborku na III piętrze w siedzibie WTZ. Na zebraniu zostaną podane szczegóły dotyczące zabawy choinkowej Serdecznie zapraszamy!
Składki członkowskie za 2018 rok

Dodano dnia: 21.12.2018 10:49:57


Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Jesteśmy Razem uprzejmie przypominamy o składkach członkowskich za 2018 rok. Kwotę w wysokości 40 złotych należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Jesteśmy Razem na numer konta: 93 1020 4649 0000 7602 0051 2574 do końca roku kalendarzowego tytułem przelewu składka członkowska za 2018 rok.
Od 5 listopada 2018 roku-biuro Stowarzyszenia Jesteśmy Razem będzie nieczynne

Dodano dnia: 05.11.2018 18:21:35Uwaga!Od dnia 5 listopada 2018 roku biuro Stowarzyszenia Jesteśmy Razem będzie nieczynne. W nagłych sprawach prosimy dzwonić pod numer:519601525Zrealizowano pierwszy etap projektu Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

Dodano dnia: 12.05.2017 14:34:45


Zrealizowano pierwszy etap projektu
Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego


W ramach pierwszego etapu projektu instytucje pomocy społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej) oraz Stowarzyszenie Jesteśmy Razem realizowali działania z zakresu aktywizacji społecznej swoich mieszkańców/podopiecznych – uczestników projektu (m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne, spotkania integracyjne).


Starostwo Powiatowe we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych realizowało aktywizację zawodową uczestników projektu
w postaci m. in. doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz kursów i staży.


Grupę stanowiły w 100% osoby nieaktywne zawodowo – niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, deklarujące podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 13 osób,

Stowarzyszenie Jesteśmy Razem – 11 osób,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – 12 osób,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – 10 osób,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie – 9 osób,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 4 osoby,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – 4 osoby.


W ramach pierwszego etapu projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników oraz z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy:

- kurs spawania metodą TIG,

- kurs obsługi wózka jezdniowego,

- kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,

- kurs komputerowy ECDL (e-Citizen, Base, Web Editing),

- kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych,

- kurs kasy fiskalnej z przyuczeniem do zawodu sprzedawca,

- kurs florystyczny,

- kurs pomocy kuchennej.


W chwili obecnej przystąpiono do realizacji drugiego etapu projektu – zrekrutowano drugą grupę uczestników i podjęto kolejne działania z zakresu aktywizacji społecznej
i zawodowej mieszkańców powiatu lęborskiego.

Biuletyn Informacji Publicznej