Legitymacje członkowskie Stowarzyszenia Jesteśmy Razem

Dodano dnia: 03.12.2017 13:37:26


Uwaga Członkowie chcący podbić legitymacje członkowskie na 2018 rok proszeni są o wpłatę 40 złotych składki członkowskiej za 2018 rok na konto Stowarzyszenia Jesteśmy Razem: 93 1020 4649 0000 7602 0051 2574 tytułem składka członkowska i bardzo prosimy o podanie informacji za który rok do 15 stycznia 2018 roku. Legitymacje będą podbijane albo po zebraniu Stowarzyszenia w dniu 18 stycznia 2018 roku albo na zabawie karnawałowej. W celu wystawienia legitymacji niezbędne jest zdjęcie dziecka.


Biuletyn Informacji Publicznej