Wolontariat

Akcja wolontariat dla każdego:

Wobec bezsilności, jaka każdego dnia otacza osoby niepełnosprawne Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Jesteśmy Razem" postanowiło zorganizować Akcję wolontariat dla każdego. Ma ona na celu większą aktywizację społeczności, która nie chce być obojętna na losy innych.

Akcja zakłada rozpowszechnienie idei wolontariatu wśród mieszkańców powiatu lęborskiego, ale nie tylko.

Pragniemy promować wolontariat wśród osób pełnosprawnych jak i osób niepełnosprawnych dla których aktywne życie na rzecz innych potrzebujących jest ważną części integracji społecznej.


Mamy nadzieję, że dzięki naszej Akcji nie tylko Stowarzyszenie pozyska nowych wolontariuszy, ale także, że osoby niepełnosprawne będą mogły pokazać innym ludziom, że stanowią ważne i potrzebne ogniwo naszej społeczności.

Wierzymy, że dzięki temu inne organizacje pozarządowe nie tylko te zajmujące się, na co dzień osobami niepełnosprawnymi zaakceptują osoby pełnosprawne inaczej jako swoich członków wolontariuszy bądź pracowników.

Dzięki tej Akcji być może społeczeństwo polskie a przynajmniej jego część będzie mogło się przekonać, że osoba niepełnosprawna przy odpowiednim wsparciu świetnie funkcjonuje. To pozwoli wszystkim osobom niepełnosprawnym w przyszłości uzyskać łatwiejszy dostęp, bo bez barier mentalnych do edukacji i do pracy, a przez to da szansę na godne życie.

Autor i koordynator akcji: Kamila Machola


Akcja mobilny wolontariusz XXI wieku

Akcja ma na celu promowanie wolontariatu wśród osób nie mających czasu na fizyczne przemieszczanie się z miejsca na miejsce w ściśle określonym czasie.Oferta jest skierowana do osób które mają stały dostęp do internetu, komórki. Wolontariusz taki chce i może pomóc nawet bez wychodzenia z domu! Może np. pomóc w prowadzeniu strony internetowej, wykonać bazę danych czy wykonać ręcznie baner lub też poprowadzić kronikę Stowarzyszenia "Jesteśmy Razem"

Możliwości samorealizacji w mobilnym wolontariacie zależą od samych zainteresowanych od ich kreatywności i zaangażowania.

Autor i koordynator akcji: Kamila Machola


Akcja Dziecięce Centrum Rehabilitacji

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Jesteśmy Razem" od 2004 roku prowadzi Dziecięce Centrum Rehabilitacji.Czekamy na osoby odporne na stres chcące pomagać w rehabilitacji. Mile widziani studenci chcący zdobyć praktykę i doświadczenie w rehabilitacji dzieci.

Autor i koordynator akcji: Prezes Maria Machola


Akcja Przedszkole Integracyjne Jesteśmy Razem

Jest to "najmłodsze dziecko" Stowarzyszenia mamy nadzieję, że nie zawiedzie ono naszych oczekiwań. Jest to pierwsza tego typu placówka w Powiecie Lęborskim! Wierzymy, jej sprawne działanie przyczyni się do większej integracji społecznej. Stworzy równe szanse w rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym jak i pełnosprawnym

W przedszkolu są trzy grupy zróżnicowane pod względem wiekowym.W każdej z nich jest 15 dzieci zdrowych i 3-5 dzieci niepełnosprawnych. Maksymalna liczba dzieci w przedszkolu zdrowych to 45 a niepełnosprawnych to 15.

Mile widziani studenci chcący odbyć praktyki, a także inne osoby chcące zdobyć niesamowite doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

Autor i koordynator akcji: Prezes Maria Machola


Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby od 18 roku życia chętne do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi!

Uwaga nie prowadzimy wolontariatu domowego

Kontakt:

 tel.509752292,e-mail: stow.razem.leb@wp.pl


Biuletyn Informacji Publicznej